بستن
FA EN

دوره آموزشی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم (ویژه کارکنان)

 

دوره آموزشی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم (ویژه کارکنان)

دوره آموزشی "روخوانی و روان خوانی قرآن کریم" (28 ساعت) از تاریخ 14 اردیبهشت در مسجد دانشگاه برگزار می شود.

ساعت برگزاری: 12 الی 13

روزهای شنبه و دوشنبه برای آقایان

روزهای یکشنبه و سه شنبه برای خانم ها

آدرس کوتاه :