بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره های آموزش مجازی آشنایی با وصیت نامه امام خمینی(ره) و آشنایی با قانون اساسی«ویژه کارمندان»

دوره های آموزش مجازی آشنایی با وصیت نامه امام خمینی(ره) و آشنایی با قانون اساسی«ویژه کارمندان»


دوره های آموزش مجازی آشنایی با وصیت نامه امام خمینی(ره) و آشنایی با قانون اساسی«ویژه کارمندان»

دوره های آموزشی با عنوان" آشنایی با وصیت نامه امام(ره) و "آشنایی با قانون اساسی"  به ارزش 14 ساعت به صورت مجازی  در روز دوشنبه 12 خرداد ماه سال جاری از ساعت 11 الی 12  برگزار خواهد شد.

لطفا همکاران محترم به نکات زیر توجه فرمایند:

فایل های دوره، در سامانه آموزش کارکنان در دسترس است.

از منزل یا هر مکان دیگر که دسترسی به سامانه از طریق اینترنت باشد، شرکت در آزمون امکان پذیر است.

دریافت فایل آموزشی آشنایی با قانون اساسی

دریافت فایل آموزشی آشنایی با وصیت نامه امام خمینی (ره)

 

آدرس کوتاه :