بستن
FA EN AR RU FR CHI

رئیس جدید دانشکده علوم کشاورزی منصوب شد

رئیس جدید دانشکده علوم کشاورزی منصوب شد


رئیس جدید دانشکده علوم کشاورزی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات به سمت رئیس دانشکده علوم کشاورزی منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر احد صحراگرد عهده دار این مسئولیت بود که به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از زحمات دکتر صحراگرد، برای دکتر سمیع زاده آرزوی موفقیت می نماید. 

آدرس کوتاه :