بستن
FA EN AR RU FR CHI

راه اندازی تارنمای شورای مدیریت آموزش عالی گیلان

راه اندازی تارنمای شورای مدیریت آموزش عالی گیلان


راه اندازی تارنمای شورای مدیریت آموزش عالی گیلان

تارنمای شورای مدیریت آموزش عالی استان راه اندازی شد.

بر اساس آیین‌نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی که در تیرماه 1399 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید در هر استان شورای مدیریت آموزش عالی استان تشکیل شد و رئیس دانشگاه معین، ریاست این شورا را به عهده دارد و پیگیر اجرایی‌سازی وظایف محوله از طرف وزارت علوم در استان خواهد بود.

شورای مدیریت آموزش عالی استان بالاترین مرجع هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش عالی در سطح استان است.

 

مهم‌ترین اهداف آیین‌نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی به شرح زیر است:

- تمرکززدایی، واگذاری برخی تصمیم‌گیری‌ها و اجرای طرح‌های مشخص در سطح استان

- هم‌افزایی موسسات آموزش عالی واقع در هر استان در راستای افزایش کارایی و اثربخشی و ماموریت‌گرایی

- مشارکت هر چه بیشتر موسسات در تصمیم‌گیری ها وتصمیم‌سازی‌های آموزش عالی

- توجه بیشتر به نیازها و بهره‌گیری موثرتر از فرصت‌ها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی

- ارتقای کیفی سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در آموزش عالی با توجه به مزیت‌های استان

- کمک به متناسب‌سازی و متوازن‌نمودن توسعه موسسات آموزش عالی در سطح کشور

- کاهش بروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم گیری‌ها در وزارت با واگذاری برخی وظایف به استان‌ها

- ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات میان ساختارهای آموزش عالی در هر استان

آدرس کوتاه :