بستن
FA EN AR RU FR

رسانه تصویری

رسانه تصویری

دانشگاهیان گرانقدر می توانند آثار تولیدی روابط عمومی دانشگاه گیلان از بخش های مختلف دانشگاه را در قالب رسانه تصویری بر اساس محورهای تفکیکی زیر دریافت نمایند. شبکه مجازی خبر دانشگاه (آوا) معرفی واحدهای مختلف دانشجویی مراسم های تالار عمومی فرهنگی و اجتماعی    
آدرس کوتاه :