بستن
FA EN AR RU FR CHI

رسانه تصویری

رسانه تصویری


رسانه تصویری

دانشگاهیان گرانقدر می توانند آثار تولیدی روابط عمومی دانشگاه گیلان از بخش های مختلف دانشگاه را در قالب رسانه تصویری بر اساس محورهای تفکیکی زیر دریافت نمایند. شبکه مجازی خبر دانشگاه (آوا) معرفی واحدهای مختلف دانشجویی مراسم های تالار عمومی فرهنگی و اجتماعی    
آدرس کوتاه :