بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های دانشکده علوم ریاضی

رشته های دانشکده علوم ریاضی


رشته های دانشکده علوم ریاضی

رشته­ های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

1- ریاضیات و کاربردها 2- آمار و کاربردها 3- علوم کامپیوتر

1- ریاضی محض با گرایشهای (جبر - آنالیز - هندسه توپولوژی - معادلات دیفرانسیل - نظریه احتمال) 2- ریاضی کاربردی با گرایشهای (تحقیق در عملیات - آنالیز عددی - کنترل و بهینه سازی) 3- آمار ریاضی 1- ریاضی محض با گرایشهای (آنالیز- جبر- هندسه تولوژی) و زمینه های (گروهها- آنالیز تابعی- آنالیز هارمونیک- گروههای تولوژیک - سیستمهای­دینامیکی- معادلات دیفرانسیل- نظریه‌­معادلات­ دیفرانسیل ­با مشتقات جزیی- نظریه احتمال) 2- ریاضی کاربردی با گرایش و زمینه های (آنالیز عددی- تحقیق در عملیات - روشهای عددی در جبر خطی - حل­عددی­معادلات­تابعی-فرایندهای تصادفی- مسائل مقدار مرزی)
 
آدرس کوتاه :