بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های دانشکده علوم پایه

رشته های دانشکده علوم پایه


رشته های دانشکده علوم پایه

رشته ­های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

1- فیزیک ( حالت جامد- هسته ای-اتمی) 2 – شیمی محض 3- شیمی کاربردی 4– زیست شناسی سلولی ومولکولی گرایش علوم سلولی ومولکولی 5- زیست شناسی گرایش علوم گیاهی 6- زیست شناسی گرایش علوم جانوری 7- زیست شناسی گرایش زیست دریا

1- شیمی محض با گرایشهای (فیزیک- آلی - معدنی- تجزیه) 2- شیمی کاربردی 3- فیزیک با گرایشهای (حالت جامد - ذرات بنیادی و نظریه میدانها - هسته ای- نجومی- اتمی و مولکولی) 4- فوتونیک 5-زیست شناسی- بیوشیمی 6- زیست شناسی- علوم­گیاهی ­با­ گرایشهای (سیستماتیک اکولوژی - فیزیولوژی گیاهی) 7-زیست­شناسی- علوم جانوری با گرایشهای (سلولی تکوینی - بیوسیستماتیک جانوری) 8- زیست شناسی- ژنتیک 9- زیست شناسی دریا جانوران دریا

 
1- شیمی با گرایشهای (شیمی آلی- شیمی تجزیه- شیمی معدنی- شیمی فیزیک - شیمی آلی با زمینه پلیمر) 2- فیزیک با گرایشهای (حالت جامد- نظری- هسته ای- اتمی و مولکولی) 3- بیوشیمی 4- زیست دریا - جانوران دریا 5- زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی  
آدرس کوتاه :