بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های دانشکده فنی

رشته های دانشکده فنی


رشته های دانشکده فنی

رشته­ های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

1- مهندسی ­مکانیک 2- مهندسی ­برق 3- مهندسی کامپیوترگرایشهای (نرم­افزار - معماری سیستمهای کامپیوتری) 4- مهندسی عمران 5- مهندسی نساجی 6- مهندسی شیمی

1- مهندسی برق - الکترونیک با گرایشهای (افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک - الکترونیک دیجیتال - مدارهای مجتمع الکترونیک) 2- مهندسی برق-قدرت با گریشهای (سیستم های قدرت - الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی) 3- مهندسی برق- مخابرات با گرایشهای(میدان و موج - سیستم) 4- مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی با زمینه های (دینامیک و کنترل و ارتعاشات - طراحی جامدات) 5- مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 6- مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف 7- مهندسی نساجی - مهندسی ساختارهای نانولیفی 8- مهندسی عمران - سازه 9- مهندسی عمران - ژئوتکنیک 10- مهندسی عمران - راه و ترابری 11- مهندسی عمران- سواحل، بنادر و سازه های دریایی 12- مهندسی شیمی با گرایشهای (فرایندهای جداسازی- طراحی فرایند - مدلسازی، شبیه سازی و کنترل - محیط زیست - پدیده های انتقال) 13- مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار 14- نانوفناوری – نانومواد 15- مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم­های کامپیوتری

 

1- مهندسی برق- قدرت با زمینه های (سیستم های قدرت- ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت) 2- مهندسی عمران گرایشهای (سازه - ژئوتکنیک) 3- مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی با زمینه های (مکانیک جامدات - دینامیک کنترل و ارتعاشات) 4- مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 5- مهندسی شیمی 6- مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

 
آدرس کوتاه :