بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

رشته های دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان


رشته های دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

رشته ­های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

1- مهندسی صنایع 2- مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 3- علوم مهندسی 4 - مهندسی عمران

-----

-----

 
آدرس کوتاه :