بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های پردیس دانشگاهی

رشته های پردیس دانشگاهی


رشته های پردیس دانشگاهی

رشته ­های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

----------------- 1- زبان و ادبیات فارسی 2- آموزش زبان انگلیسی 3- حقوق خصوصی 4- حقوق جزا و جرم شناسی 5- روابط بین الملل 6- روان­شناسی عمومی 7- مدیریت صنعتی - گرایش تولید 8- مدیریت بازرگانی با گرایشهای (بازاریابی - مدیریت مالی) 9- فیزیولوژی ورزشی با گرایشهای (فیزیولوژی ورزشی کاربردی - تغذیه و ورزش) 10- مدیریت ورزشی - گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی 12- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - گرایش حرکات اصلاحی 13- شیمی با گرایشهای (آلی - تجزیه - معدنی - فیزیک) 14- فیزیک با گرایشهای (حالت جامد - هسته ای) 15- زیست شناسی - ژنتیک 16- زیست شناسی - بیوشیمی 17- مهندسی معماری 18- ریاضی محض با گرایشهای (آنالیز- جبر) 19- ریاضی کاربردی با گرایشهای (آنالیز عددی - کنترل و بهینه سازی) 20- مهندسی برق - الکترونیک - گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتال 21- مهندسی برق - قدرت - گرایش سیستم های قدرت 22- مهندسی برق - مخابرات - گرایش مخابرات سیستم 23- مهندسی عمران- سازه 23- مهندسی عمران - ژئوتکنیک 24 - مهندسی عمران - راه و ترابری 25- مهندسی عمران- سواحل، بنادر و سازهای دریایی 26 - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی با زمینه های (زمینه دینامیک کنترل و ارتعاشات - زمینه طراحی جامدات) 27- مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 29- مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 30- مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی گرایش میوه کاری 31- مهندسی کشاورزی علوم دامی - گرایش فیزیولوژی دام 32- مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 33- مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی . ----------------------------- پذیرش دانشجو در تعدادی از رشته های پردیس دانشگاهی که دارای مجوز هستند، به دلیل دایر نبودن دوره روزانه آن رشته ها در سایت اصلی، توسط دفتر گسترش وزارت از دفترچه انتخاب رشته حذف شده است. این رشته ها عبارتند از : 1-مدیریت MBA - گرایشهای (مدیریت مالی ، مدیریت بازاریابی) 2- حسابداری3- حقوق بین الملل 4- علوم سیاسی5- مهندسی فناوری اطلاعات6- زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی7- طراحی شهری 8- مهندسی فضای سبز 1- فیزیولوژی ورزشی - گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 2- شیمی با گرایشهای (آلی - معدنی - تجزیه - فیزیک) 3- بیوشیمی 4- ریاضی محض با گرایشهای (جبر - آنالیز) 5- ریاضی کاربردی در زمینه های (زمینه آنالیز عددی - زمینه ریاضی مالی) 6- فیزیک با گرایشهای (حالت جامد - هسته ای - اتمی و مولکولی - نظری) 7- مهندسی عمران - گرایش سازه 8- مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی در زمینه های (زمینه مکانیک جامدات - زمینه دینامیک کنترل ارتعاشات) 9- مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 10- علوم باغبانی با گرایشهای (سبزیکاری - میوه کاری - گیاهان زینتی - گیاهان دارویی و معطر) 11- بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهی 12- حشره شناسی کشاورزی 13- علوم جنگل - جنگلداری
 
آدرس کوتاه :