بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های پژوهشکده گیلان شناسی

رشته های پژوهشکده گیلان شناسی


رشته های پژوهشکده گیلان شناسی

رشته­ های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

---

1- ایران شناسی با گرایشهای (عمومی - فرهنگ، آداب و رسوم و میراث فرهنگی - ایران تاریخ)

 

-----

 
آدرس کوتاه :