بستن
FA EN AR RU FR CHI

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با شعار حقایق درباره مواد مخدر

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با شعار حقایق درباره مواد مخدر


روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با شعار حقایق درباره مواد مخدر

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 5 تیر 1400،( 26 ژوئن 2021) با شعار حقایق درباره مواد مخدر را به اشتراک بگذاریم، تا زندگی ها را نجات دهیم برگزار می شود.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) روز 26 ژوئن برابر با 5 تیر هر سال را روز جهانی مبارزه با مواد و قاچاق مواد مخدر نام گذاری کرده است. این سازمان شعار 'حقایق درباره مواد مخدر را به اشتراک بگذاریم، تا زندگیها را نجات دهیم.' را برای سال 2021 انتخاب کرده است.

حقایق و دانش علمی مربوط به مواد شامل اطلاعات متعددی درباره خطرات و عوارض مصرف مواد، درمان و مراقبت، انگ زدایی و پیشگیری بر اساس شواهدعلمی است. منظور از شواهد علمی مجموعه شواهدی است که بر پایه پژوهش های علمی حاصل شده است نه آن اطلاعاتی که بر اساس حدس و گمان و بدون پشتوانه علمی به دست می آید. سازمان ملل متحد از عموم مردم و دولت ها می خواهد اطلاعات حقیقی و واقعی (Facts) را از اطلاعات غیرواقعی یا مبالغه آمیز و افسانه ها (Myths) درباره پدیده اعتیاد تشخیص دهند و واقعیت ها را منعکس کنند.

مرکز مشاوره دانشگاه گیلان دانشگاه عاری از دخانیات و پیشگیری از مصرف مواد

آدرس کوتاه :