بستن
FA EN AR RU FR CHI

رؤسای کارگروه های تخصصی شورای مدیریت آموزش عالی استان منصوب شدند

رؤسای کارگروه های تخصصی شورای مدیریت آموزش عالی استان منصوب شدند


رؤسای کارگروه های تخصصی شورای مدیریت آموزش عالی استان منصوب شدند

طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس دانشگاه گیلان و رئیس دانشگاه معین استان اعضای زیر، به سمت رؤسای کارگروه های تخصصی شورای مدیریت آموزش عالی استان گیلان منصوب شدند.

دکتر سیدضیالدین میرحسینی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان) نائب رئیس کارگروه پژوهش و فناوری
دکتر محمد دوستار (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان) رئیس کارگروه آموزش
دکتر سعید صادقی (رئیس دانشگاه پیام نور گیلان) رئیس کارگروه فرهنگی و دانشجویی
دکتر رسول شمشادی (رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گیلان) رئیس کارگروه مهارت آموزی و کارآفرینی

این کارگروه های تخصصی در راستای آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی کشور - مدیریت استانی مؤسسات آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متشکل از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان، پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان استان و همچنین اعضای حقیقی در راستای تدوین برنامه های راهبردی، اجرای سیاست های اجرایی، پیگیری به‌موقع مصوبات شورای مدیریت استان، ارائه پیشنهادها و راه کارهای موثر و ارائه گزارش‌های منظم از عملکرد کارگروه استان فعالیت خواهند نمود.
شایان ذکر است کارگروه های تخصصی دیگری نیز بر اساس ماموریت شورای مدیریت آموزش عالی و بر حسب نیاز استان تشکیل خواهد شد. 

آدرس کوتاه :