بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمان و نحوه برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان

زمان و نحوه برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان


زمان و نحوه برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان

به اطلاع دانشجویان واجد شرایط عضویت در انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه گیلان می رساند، جهت کاندیداتوری شورای صنفی می توانند پس از مطالعه فایل راهنما و در صورت داشتن شرایط عضویت در شورای صنفی  دانشجویی در تاریخ  اول تا سوم آذر ماه از طریق سامانه خدمات دانشجویی به آدرس  stu.guilan.ac.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.
در صورت بروز اشکال در ورود به سیستم در ساعت اداری با شماره های داخلی 2111 -2108  تماس گرفته شود.

شماره تلفنخانه دانشگاه:   01333690274 الی 01333690278

 

فایل راهنما و مراحل ثبت نام شورای صنفی دانشجویان

 

با تشکر

معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :