بستن
FA EN AR RU FR CHI

ساعت کاری دانشگاه در ایام تابستان 1399

ساعت کاری دانشگاه در ایام تابستان 1399


ساعت کاری دانشگاه در ایام تابستان 1399

هیأت رئیسه دانشگاه گیلان ، به استناد آئیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها،نحوه فعالیت دانشگاه گیلان در تابستان 1399 و زمان استفاده کارکنان دانشگاه از مرخصی فوق العاده را به شرح زیر تعیین نمود:


 به استناد تبصره 1 ماده 55 آیین نامه  اعضای غیر هیأت علمی از 1 تا 31 مرداد ماه 1399 صرفا روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه فعالیت های دانشگاه برقرار است و در روزهای شنبه و چهارشنبه، دانشگاه تعطیل می باشد. از اعضای محترم هیأت علمی نیز خواسته می شود حضور خود در دانشگاه را در روزهای غیر تعطیل برنامه ریزی نمایند.

همچنین به استناد تبصره 2 از ماده 28 در راستای مدیریت هزینه و صرفه جویی در انرژی، ساعت کار کلیه واحدهای دانشگاه از 28 تیر (پایان امتحانات) لغایت 5 شهریور ماه از ساعت 7/45 صبح لغایت 13 عصر می باشد.

آدرس کوتاه :