بستن
FA EN

ساعت کار اداری دانشگاه در ایام ماه مبارک رمضان

 

ساعت کار اداری دانشگاه در ایام ماه مبارک رمضان


با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و رعایت حال روزه داران، هیأت رئیسه دانشگاه به استناد تبصره 2 ماده 28 آئین نامه اعضای غیر هیات علمی، با کاهش یک ساعت فعالیت در پایان وقت اداری کارمندان دانشگاه، موافقت کرد. در ضمن ادای فریضه نماز در این ماه مبارک تا نیم ساعت پس از اذان ظهر می باشد. بدیهی است که کاهش زمان در نظر گرفته شده نباید موجب تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه شود.