بستن
FA EN

سرمایش طبیعی ساختمان‌های مسکونی با استفاده از بادگیر و کانال‌های مرطوب زیر‌زمینی

سرمایش طبیعی ساختمان‌های مسکونی با استفاده از بادگیر و کانال‌های مرطوب زیر‌زمینی


سرمایش طبیعی ساختمان‌های مسکونی با استفاده از بادگیر و کانال‌های مرطوب زیر‌زمینی

زلیخا مقتدر دانش آموخته مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی در مقطع کارشناسی ارشد با  راهنمایی دکتر امین حقیقی  به بررسی سرمایش غیر‌فعال ساختمان مسکونی با بادگیر کانال زیرزمینی و کانال سرمایش تبخیری اشاره نموده است.

مقتدر در این پژوهش با استفاده از سامانه‌ی سرمایش ترکیبی شامل مبدل حرارتی زمین- هوا، سامانه‌ی سرمایش تبخیری مستقیم و همچنین بادگیر برای تحقق شرایط آسایش حرارتی و نیز تأمین بار برودتی مورد نیاز ساختمانی مسکونی به‌ صورت عددی را بررسی نموده است و به‌ منظور شبیه‌سازی جریان هوا در داخل و اطراف بادگیر، ساختمان نمونه، مبدل حرارتی زمین- هوا و داخل کانال‌های سامانه‌ی سرمایش تبخیری از نرم‌افزار انسیس فلوئنت و به‌صورت سه بعدی استفاده نمود.
در این مطالعه محاسبه‌ی دمای هوای خروجی از مبدل حرارتی زمین- هوا و مقدار آب تولید شده از رطوبت موجود در هوای داخل کانال، از مدل ترمودینامیکی جدیدی استفاده شده است و تأثیر شرایط محیطی و میزان گشودگی پنجره‌ها بر عملکرد سامانه‌ ی ترکیبی بررسی و محدوده‌ ی مجاز گشودگی پنجره‌های ساختمان به منظور فراهم نمودن شرایط آسایش حرارتی معرفی شده است.
این تحقیق نشان می دهد حداکثر بار برودتی برای برقراری شرایط آسایش حرارتی در کل ساختمان طبق معیار آسایش حرارتی تطبیقی و استاندارد ایزو 7730 به ترتیب ، 10000 وات و 6500 وات می‌باشد. سامانه ی طبیعی مورد مطالعه در پژوهش قادر است میزان مصرف انرژی الکتریکی و آلایندگی سالانه ی کربن دی‌اکسید را برای سرمایش ساختمان نمونه در شرایط اقلیمی شهر تهران در فصل گرم سال نسبت به سامانه‌های سرمایشی متداول، به ترتیب kwh 543/0 (تقریبا 7 برابر) و kg 83/488 کاهش دهد.

آدرس کوتاه :