بستن

سمپاشی و نظافت خوابگاهها در ایام تعطیلات عید نوروز

 

سمپاشی و نظافت خوابگاهها در ایام تعطیلات عید نوروز

با توجه به در پیش رو بودن تعطیلات نوروز ، به اطلاع دانشجویان گرامی ساکن در خوابگاه می رساند:

خوابگاه های دانشجویی از پایان وقت اداری روز یکشنبه 97/12/26 تا روزپنج شنبه 98/1/15  تعطیل هستند و طبق روال سالهای گذشته، در این ایام سمپاشی اتاقها و نظافت کلی خوابگاهها انجام خواهد شد، لذا خواهشمند است موارد زیر را رعایت فرمائید.

1. قبل از ترک خوابگاه نسبت به نظافت اتاق، داخل کمدها و بالکن ها، اقدام نمایید، درب کمدها را باز گذاشته و روی تشک خود را پس از نظافت و مرتب کردن، با ملحفه بپوشانید.

2. نسبت به نظافت یخچال اقدام کنید  و در صورت خالی بودن یخچال  دوشاخه آن را از پریز خارج کنید و در آن را باز بگذارید.

3. مواد فاسد شدنی و مواد غذایی خشک خود را از خوابگاه خارج نمائید.

4. قبل از عزیمت به شهرستان از کشیدن دوشاخه وسایل برقی مانند تلویزیون، اتو و غیره از پریز برق اطمینان حاصل نمایید.

5. کفشهای خود را به همراه جاکفشی داخل اتاق قرار دهید.

6. از قرار دادن اشیاء قیمتی در داخل اتاق خودداری نمایید.

7. کلیه وسائل، مدارک و کتابهای ارزشمند خود را از خوابگاه خارج نمایید.

8. قبل از ترک خوابگاه از قفل بودن در و پنجره بالکن و درب اتاق اطمینان حاصل نمایید.

 

 

                                                                  اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه گیلان