بستن
FA EN AR RU FR CHI

سمپوزیوم تخصصی استروئیدهای آنابولیک مجازی کشور ( یکشنبه 6 تیر ماه)

سمپوزیوم تخصصی استروئیدهای آنابولیک مجازی کشور ( یکشنبه 6 تیر ماه)


سمپوزیوم تخصصی استروئیدهای آنابولیک مجازی کشور ( یکشنبه 6 تیر ماه)

مرکز مشاوره دانشگاه گیلان به مناسبت 5 تیر روزجهانی مبارزه با مصرف و قاچاق موادمخدر سمپوزیوم تخصصی استروئیدهای آنابولیک را با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و تحقیقات فناوری و وزارت کشور در روز یکشنبه 6 تیر ماه 1400 از ساعت 10 تا 13 به صورت مجازی برگزار می کند.

استروئیدهای آنابولیک یکی از انواع استروئیدها است که بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-5) زیر عنوان کلی اختلال های اعتیادی و مرتبط با مواد و عنوان فرعی اختلال مصرف سایر مواد یا مواد نامعلوم قرار دارد در این سمپوزیوم یک روزه مجازی صاحب نظران درباره موارد مصرف و سوءمصرف، پیامدها و عوارض مصرف جسمانی و روانی متفاوت آن بر مردان و زنان سخنرانی خواهند کرد.با توجه به شعار امسال روز جهانی مبارزه با مواد مخدر دادن اطلاعات دقیق علمی در مورد پیامدهای مصرف استروئیدهای آنابولیک به نوجوانان، جوانان و والدین آنها و ورزشکاران و مربیان ورزشی و سایر افراد اهمیت این سمپوزیوم را در این زمان یادآور می شود.

 

آدرس کوتاه :