بستن
FA EN AR RU FR

سومین نشست رؤسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی و پنجمین نشست حلقه‌ی مشاوران زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه گیلان برگزار شد

سومین نشست رؤسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی و پنجمین نشست حلقه‌ی مشاوران زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه گیلان برگزار شد

سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی روز چهارشنبه  12 تیر ماه با حضور دکتر بهادر باقری، معاون گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم و روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.

در این نشست یک روزه، دانشگاه های فعال در حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان خارجی، به بیان دستاوردها و تجربیات خود در این زمینه پرداختند. شرکت کنندگان با ارائه گزارش پیشرفت امور آموزشی، جذب و پذیرش زبان آموزان خارجی در رشته زبان و ادبیات فارسی در خصوص مسائل مربوط به پیشرفت در حوزه مراکز آموزش زبان فارسی به تبادل نظر پرداختند. در سال‌های گذشته، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در راستای پاسداشت زبان فارسی و آموزش این زبان به متقاضیان فراگیر از سراسر دنیا به ایجاد مراکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌ها اقدام نموده است و این مراکز سالانه پذیرای بسیاری از متقاضیان فراگیری زبان فارسی هستند.

در ادامه این نشست، پنجمین نشست حلقه‌ی مشاوران زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم ویژه کشورهای  قزاقستان و گرجستان، روز پنج شنبه مورخ 13 تیر 1398 با حضور دکتر بهادر باقری، دکتر عبدالامیر چناری و دکتر مهوش واحددوست تشکیل شد. لازم به ذکر است که این نشست‌های مشورتی، برای برنامه‌ریزی دقیق و علمی برای ساماندهی کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی برگزار می شود.

آدرس کوتاه :