بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرایط دریافت خوابگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی روزانه و غیربومی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

شرایط دریافت خوابگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی روزانه و غیربومی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400


شرایط دریافت خوابگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی روزانه و غیربومی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

دانشجویان محترمی که مطابق بندهای ذیل واجد شرایط استفاده از خوابگاه در مهرماه  1400 هستند، از روز شنبه مورخ 27/6/1400 لغایت روز جمعه 2/7/1400 میتوانند  درخواست شان را در سامانه بوستان  ثبت فرمایند.

  1. بارگذاری برگه انتخاب واحد نیمسال اول  سال تحصیلی  جاری 1401-1400  مبنی بر اخذ واحد درسی عملی، آزمایشگاهی یا پایان نامه آزمایشگاه محور و تایید آن توسط معاون محترم آموزش دانشکده
  2. بارگذاری کارت واکسیانسیون مبنی بر اینکه  حداقل یک دوز از واکسن کووید 19 تزریق شده است
  3. تسویه حساب کامل تمامی بدهی های پیشیین مربوط به اداره امور خوابگاه ها
  4. ثبت نام برای دانشجویان کارشناسی ارشد از ورودی 98  به بعد و برای دانشجویان دکتری از ورودی 96 به بعد در سامانه بوستان فعال خواهد بود.
  5. ثبت نام برای دانشجویان کارشناسی ارشد ماقبل 98 و دکتری ماقبل 96، به صورت حضوری با رعایت موارد فوق و  با شرط فارغ التحصیلی در نیمسال جاری و ارائه تعهد کتبی مبنی بر تخلیه خوابگاه تا تاریخ  15 بهمن 1400 خواهد بود.

لازم به ذکر است شروع اسکان برای  نیمسال جدید از تاریخ 4 مهرماه امکان پذیر خواهد بود.

 

 

 

اداره امور خوابگاه­های دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :