بستن
FA EN

طراحی و ساخت راکتور لایه نشانی پلاسمایی غیر حرارتی توسط دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه گیلان

طراحی و ساخت راکتور لایه نشانی پلاسمایی غیر حرارتی توسط دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه گیلان

فاز طراحی و ساخت راکتور لایه نشانی پلاسمایی غیرحرارتی، توسط مریم نیل‏کار دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه گیلان و با راهنمایی دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی و دکتر ساعد جعفری انجام گرفته است. شایان ذکر است، راکتور ابداعی با شماره ثبت ۹۸۴۱۴ و طبقه بندی بین المللی B01D53/00;B01J19/00 ثبت اختراع شده است.
راکتور لایه نشانی پلاسمایی غیرحرارتی، با استفاده از تخلیه الکتریکی گازهای تزریق شونده به داخل راکتور، قادر است بواسطه تولید رادیکالهای آزاد و ذرات باردار یونی و الکترونی، در سطح نمونه مورد نظر، تغییرات فیزیکی و شیمیایی شگرفی ایجاد کند. از این قابلیت میتوان در زمینه های مختلف از جمله نهشت فیلم های نازک وضخیم به ویژه برای سطوح حساس به دما بهره جست.
نمونه ای از پلاسمای هیدروکربنی تولید شده و فیلم نازک کربنی تهیه شده با استفاده از این راکتور ابداعی در تصویر دیده می شود.

آدرس کوتاه :