بستن
FA EN

طراحی و سنتز نانو کاتالیزورهای مغناطیسی آلی جهت استفاده در حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی

طراحی و سنتز نانو کاتالیزورهای مغناطیسی آلی جهت استفاده در حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی


طراحی و سنتز نانو کاتالیزورهای مغناطیسی آلی جهت استفاده در حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی

نجمه امیرماهانی دانش آموخته دکتری شیمی با گرایش شیمی آلی از دانشکده پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان با راهنمایی دکتر نصرت ا... محمودی بر روی طراحی و سنتز نانو کاتالیزورهای مغناطیسی آلی ، معدنی و مایعات یونی جهت استفاده در حذف آلاینده‌های زیست‌ محیطی کار نموده است.
در این رساله دکتری دو مایع یونی تترا بوتیل فسفونیوم سولفات ([TBP]2SO4) و تری‌اتانول آمونیوم استات ([TEAH][ OAc]) به‌ عنوان مایعات یونی دمای اتاق، سبز و قابل بازیافت سنتز و شناسایی شده و کارایی این مایعات یونی به‌ عنوان کاتالیزگر در سنتز تک ظرفی چهار جزئی 1H پیرازینو [2،1-a] ایندازول 1،6،9 تری‌اون‌ها، 1H ایندازولو [2،1-b] فتالازین 1،6،11 تری‌اون‌ها و 1H پیرازولو [2،1-b] فتالازین2 کربوکسیلات‌ها طی واکنش تراکمی تک ظرفی چهار جزئی بین آلدهیدهای مختلف، هیدرازین هیدرات، سوکسینیک انیدرید یا فتالیک انیدرید و ترکیبات 3،1 دی ‌کربونیل در شرایط بدون حلال مورد بررسی قرار گرفتند.
امیر ماهانی در این تحقیق با موفقیت بر روی مشتقات متنوعی از آلدهیدهای آروماتیک و آلیفاتیک کار نموده و محصولات مربوطه در بازده‌های متوسط تا زیاد و بدون هیچ محصول جانبی به ‌دست آورد و بررسی پایداری کاتالیزگرها طی فرآیند واکنش، مایعات یونی چندین بار بازیافت و مورد استفاده مجدد قرار گرفتند.
این تحقیق نشان می دهد؛ دو نانوکاتالیزگر مغناطیسی Fe3O4@TA-Pd و Fe3O4@SiO2-APTMS-HBA-Pd به روش هم‌رسوبی سنتز شده و سپس، کارایی این نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی در واکنش سوزوکی مورد بررسی قرار گرفت و قابلیت بازیافت نانوکاتالیست ها در واکنش سوزوکی ارزیابی شد و از نانوکاتالیزگر Fe3O4@SiO2-APTMS-HBA به‌ عنوان یک جاذب جدید و مؤثر در از بین بردن آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین و آلاینده 4 کلروفنول از محیط‌ های آبی استفاده شد. این نانوجاذب دارای مزیت‌هایی مانند قدرت جذب سریع آلاینده‌ها، جداسازی مغناطیسی آسان از محلول‌های آبی به‌وسیله آهنربا و قابلیت استفاده مجدد بدون تغییر در خاصیت مغناطیسی است.

نجمه امیر ماهانی رساله دکتری خود را زیر نظر استادان مشاور، آقای دکتر محمد ملکوتیان و آقای دکتر عباس پرداختی به پایان رسانده است.

آدرس کوتاه :