بستن
FA EN

طرح شهید احمدی روشن

طرح شهید احمدی روشن


طرح شهید احمدی روشن

بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندسازی و مشارکت دانشجویان مستعد برای حل مسائل کشور با اجرای طرح شهید احمدی روشن، توانمندی‌های دانشجویان صاحب استعداد برتر را در جهت شناسایی و حل مسائل واقعی کشور هدایت می‌نماید. در این طرح استادان خبره دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی با شناسایی مسائل و مشکلات اصلی کشور، هسته‌های نخبگانی مسأله محور را با مشارکت دانشجویان برگزیده تشکیل داده و به صورت علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه زمانی معین به حل آنها می‌پردازند. اصلی‌ترین اهداف این طرح عبارتند از:


• استفاده از توانمندی‌های دانشجویان مستعد در جهت حل مشکلات جامعه
• هدایت دانشجویان مستعد برای شناسایی مسائل راهبردی کشور
• ایجاد شبکه دانشجویان مستعد و خبرگان دانشگاهی و صنعتی
• افزایش اعتماد دستگاه‌های اجرائی، مراکز علمی و بخش خصوصی به برگزیدگان
• افزایش مهارت‌های اجتماعی و روحیه خودباوری دانشجویان

مستعدین برتر شرکت‌کننده در این طرح می‌توانند از مزایای زیر نیز بهره‌مند شوند:
•دریافتی ماهیانه بیش از مبلغ فن‌یاری در دوره اجرای طرح •تجربه کار تیمی واقعی و بین رشته‌ای
•استفاده از دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی •استفاده از اعتبار هسته پژوهشی زیر نظراستاد خبره
•دریافت امتیاز فعالیت‌های نخبگانی بر اساس نظر استاد خبره تا سقف 100 امتیاز
•استقرار در فضای هم‌افزا در کنار هسته‌های پژوهشی دیگر
•استفاده از شبکه آزمایشگاه‌های راهبردی کشور
•شرکت در اردوهای علمی و فرهنگی

آشنایی با  طرح شهید احمدی روشن

آدرس کوتاه :