بستن
FA EN AR RU FR CHI

عمومی

عمومی


عمومی

1392 تا 1400 در معاونت اداری، مالی مدیریت منابع انسانی دانشگاه گیلان(بخش اول) 1392 تا 1400 در معاونت اداری، مالی مدیریت منابع انسانی دانشگاه گیلان(بخش دوم) 1392 تا 1400 در معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان(بخش اول) 1392 تا 1400 در معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان(بخش دوم) 1392 تا 1400 در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان(بخش اول) 1392 تا 1400 در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان(بخش دوم) 1392 تا 1400 در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان(بخش اول) 1392 تا 1400 در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان(بخش دوم) 1392 تا 1400 در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان(بخش اول) 1392 تا 1400 در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان(بخش دوم) تیزر گذشته و آینده - دانشگاه گیلان 1392 تا 1400 دانشگاه گیلان در گذر تاریخ بهار در دانشگاه گیلان (قسمت اول) بهار در دانشگاه گیلان (قسمت دوم) بهار در دانشگاه گیلان (قسمت سوم) گشتی در دانشکده ها و فضای دانشگاه - بخش اول گشتی در دانشکده ها و فضای دانشگاه - بخش دوم مراسم گرامیداشت پنجاهمین سال فعالیت آموزش عالی در استان گیلان تیزر پنجاه سالگی آموزش عالی در استان گیلان جشن ازدواج دانشجویی(زمستان 1396) دانشگاه گیلان در لباس سپید برفی هجدهمین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان گیلان مراسم اختتامیه هفته پژوهش سال 1396 در استانداری پیاده روی دانشگاهیان دانشگاه گیلان با شعار پیاده روی برای سلامت ( 1 آذر 1396)        
آدرس کوتاه :