بستن
FA EN AR RU FR

فراخوان اعزام دانشجو در قالب پروژه اراسموس پلاس

فراخوان اعزام دانشجو در قالب پروژه اراسموس پلاس


فراخوان اعزام دانشجو در قالب پروژه اراسموس پلاس

دومین پروژه اراسموس پلاس بین دانشگاه گیلان و دانشگاه پلی تکنیک تومار پرتغال در سال 2019 پذیرفته شده است. در این پروژه مقرر شده است تا سه نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان که در یکی از رشته/گرایش های مرتبط با رشته های فعال در دانشگاه پلی تکنیک تومار در حال تحصیل می باشند و شرایط لازم برای برنامه تبادل دانشجویی اراسموس پلاس را دارند به دانشگاه پلی تکنیک تومار اعزام شوند. طول مدت این برنامه آموزشی حداکثر یک ترم و اجرای آن از سپتامبر 2020 برنامه ریزی شده است.

 شرایط عمومی متقاضیان شرکت در این برنامه آموزشی، رشته گرایش های مورد قبول و سایر شرایط را می توانید در فایل پیوست مشاهده نمایید.

اراسموس پلاس برنامه آموزشی است تحت حمایت اتحادیه اروپا که با هدف سازمان دهی تبادل دانشجو و استاد بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اروپا و سایر نقاط جهان راه اندازی شده است.

آدرس کوتاه :