بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان مقاله برای نشریه علمی و تخصصی"فرهنگ و دانشگاه"

فراخوان مقاله برای نشریه علمی و تخصصی"فرهنگ و دانشگاه"


فراخوان مقاله برای نشریه علمی و تخصصی"فرهنگ و دانشگاه"

با توجه به ضرورت طرح و بررسی مباحث فرهنگی مرتبط با حوزه فرهنگ و دانشگاه، پس از پیگیری های مختلف معاونت فرهنگی دانشگاه موفق به دریافت پروانه انتشار نشریه علمی و تخصصی فرهنگ و دانشگاه با ترتیب انتشار دو فصلنامه به شماره ثبت 85103 در تاریخ 1398/2/2 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید . شایان ذکر است اولین جلسه هیأت تحریریه نیز در تاریخ 98/04/29 در این معاونت تشکیل گردید.

از اعضای محترم  هیات علمی  دانشگاه ها، پژوهشگران دانشجویان علاقه مند به انتشار مقاله با  محورهای فرهنگ و دانشگاه (دانشگاه در بستر فرهنگی) دعوت می شود پس از مطالعه ی شیوه نامه، چکیده مقالات پیشنهادی  خود را به آدرس الکترونیک   farhangi@guilan.ac.ir ارسال نمایند.

شیوه نامه (نکات قابل توجه)

1ـ مقالات با مضامین فرهنگ و دانشگاه باشد.

2ـ حداکثر کلمات مورد استفاده در مقاله 5000 کلمه باشد.

3ـ قالب مقاله (فونت و قلم) بر اساس فرمت پایان نامه نویسی دانشگاه گیلان است.

4ـ قالب مقالات پژوهشی شاملچکیده، مقدمه یا طرح مسأله، ادبیات پژوهش، روش، یافته ها، نتیجه گیری، منابع و مآخذ باشد.

5ـ قالب مقالات غیر پژوهشی بر مبنای چکیده، مقدمه، متن، نتیجه گیری، منابع و مآخذ است.

علاقه مندان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33690545 تماس حاصل نمایند.

آدرس کوتاه :