بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان دانشکده های معماری و هنر، منابع طبیعی، مهندسی مکانیک، ادبیات و علوم انسانی و علوم ریاضی

قابل توجه دانشجویان دانشکده های معماری و هنر، منابع طبیعی، مهندسی مکانیک، ادبیات و علوم انسانی و علوم ریاضی


قابل توجه دانشجویان دانشکده های معماری و هنر، منابع طبیعی، مهندسی مکانیک، ادبیات و علوم انسانی و علوم ریاضی

به اطلاع دانشجویان دانشکده های معماری و هنر، منابع طبیعی، مهندسی مکانیک، ادبیات و علوم انسانی و علوم ریاضی می رساند تعدادی از دروس دانشکده به صورت آنلاین و به مدت یک ساعت در روزهای سه شنبه مورخ 1399/03/20  و چهارشنبه مورخ 1399/03/21  برگزار می گردد.
زمان و فهرست دروس به تفکیک دانشکده از لینک های زیر قابل دسترسی می باشد.

لینک و جدول زمان بندی دانشکده منابع طبیعی

لینک و جدول زمان بندی دانشکده معماری و هنر

لینک و جدول زمان بندی دانشکده علوم ریاضی

لینک و جدول زمان بندی دانشکده علوم انسانی

لینک و جدول زمان بندی دانشکده مکانیک

 

آدرس کوتاه :