بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه متقاضیان فراخوان جذب 95 در رشته های فیزیک نظری و فوتونیک دانشگاه گیلان

قابل توجه متقاضیان فراخوان جذب 95 در رشته های فیزیک نظری و فوتونیک دانشگاه گیلان


قابل توجه متقاضیان فراخوان جذب 95 در رشته های فیزیک نظری و فوتونیک دانشگاه گیلان

متقاضیان فراخوان جذب 95 در رشته های  فیزیک نظری و فوتونیک دانشگاه گیلان می بایست جهت بررسی علمی پرونده های مربوطه، مدارک زیر را به آدرس ایمیل گروه فیزیک دانشگاه گیلان  ارسال نمایید :
  • مقالات
  • رزومه
  • چکیده ی مربوط به رساله دکتری و پایان نامه ارشد
  • توصیه نامه
  لطفا در هنگام ارسال ایمیل، عنوان ایمیلتان را با نام "فراخوان جذب 95" نامگذاری نمایید. آدرس ایمیل گروه فیزیک دانشگاه گیلان:       physics@guilan.ac.ir   با تشکر مدیریت گروه فیزیک دانشگاه گیلان
آدرس کوتاه :