بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه (مشروط) پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان استعداد درخشان

قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه (مشروط) پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان استعداد درخشان


قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه (مشروط) پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان استعداد درخشان

به اطلاع پذیرفته شدگان اولیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد می رساند، چنانچه مایل به انصراف از پذیرش می باشند لازم است تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ با بارگذاری تصویر کارت ملی و اعلام انصراف ذیل تصویر کارت ملی و ثبت انصراف در سامانه مدیریت پذیرش هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اقدام نمایند. لازم به ذکر است عدم انصراف در زمان مقرر منجر به ثبت پذیرش در پرتال سازمان سنجش خواهد شد و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.

دریافت اسامی اولیه پذیرفته شدگان (مشروط) بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان استعداد درخشان

(تذکر: پذیرش براساس سهمیه سال ۱۳۹۹ انجام گرفته و پذیرش نهایی منوط به تعیین سهمیه سال ۱۴۰۰ از طریق سازمان سنجش با صدور دفترچه می باشد.)

آدرس کوتاه :