بستن
FA EN AR RU FR CHI

قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در میان 25 مقاله برتر مجله RSC Advances

قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در میان 25 مقاله برتر مجله RSC Advances


قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در میان 25 مقاله برتر مجله RSC Advances

مقاله دکتر فرهاد شیرینی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه گیلان در میان 25 مقاله برتر مجله RSC Advances قرار گرفت.

نشریه Rsc Advances از سری دیتابیس Royal Society در ده سال اخیر انتشارش در حوزه مرتبط با سنتز پایدار، 25 مقاله پراستناد خود را منتشر نمود که این مقالات در این مدت بارها مورد استناد قرار گرفته اند و پیشرفت های ارزشمندی را برای تحقیقات بیشتر ارایه کرده اند.

بر اساس نتایج منتشر شده ده سال اخیر این مجله در زمینه Sustainable Synthesis یکی از مقالات دکتر شیرینی با 57 استناد و عنوان ذیل در این گروه قرار گرفته است.  

Introduction of taurine (2-aminoethanesulfonic acid) as a green bio-organic catalyst for the promotion of organic reactions under green conditions

DOI: 10.1039/C6RA15432H (Paper) RSC Adv., 2016, 6, 110190-110205

روابط عمومی دانشگاه گیلان کسب این موفقیت را به دکتر شیرینی و جامعه علمی و پژوهشی تبریک عرض می نماید.


 

آدرس کوتاه :