بستن
FA EN AR RU FR CHI

مامورسرای دانشگاه گیلان در تهران تجهیز شد

مامورسرای دانشگاه گیلان در تهران تجهیز شد


مامورسرای دانشگاه گیلان در تهران تجهیز شد

در راستای ایجاد رفاه برای همکاران دانشگاهی، مامورسرای دانشگاه واقع در تهران در دو طبقه مجزا برای همکاران آقا و خانم تعمیر و تجهیز شد.

همکاران دانشگاهی می توانند ضمن مطالعه شیوه نامه استفاده از مامورسرای دانشگاه، پس از عبور از شرایط کرونایی موجود، همچون گذشته از طریق اتوماسیون اداری درخواست های خود را برای استفاده از این مامورسرا به اداره رفاه ارسال نمایند.

آدرس کوتاه :