بستن
FA EN AR RU FR CHI

خبرها

خبرهای بیشتر

شرکت بیش از هشتاد درصد از اعضای هیأت علمی واجد شرایط، در انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه

انتخابات هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی دانشگاه در روزهای چهارشنبه 31 اردیبهشت و پنجشنبه 1 خردادماه به صورت الکترونیکی برگزار شد و بیش از هشتاد درصد از اعضای هیأت علمی واجد...

شنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید