بستن
FA EN

مدرسه ای در لرستان با نام خیرین دانشگاه گیلان بنا می شود

مدرسه ای در لرستان با نام خیرین دانشگاه گیلان بنا می شود

در راستای اقدامات خیرخواهانه هموطنان در کمک به هموطنان سیل زده استان لرستان، دانشگاهیان دانشگاه گیلان متشکل از دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی؛ با مشارکت مالی خود و با حمایت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دفتر مشارکت های مردمی و نهادها، مدرسه ای با 83 متر ساختمان آموزشی، 300 متر محوطه سازی و 100 متر دیوارکشی، در روستای کلات زیودار استان لرستان با نام خیرین دانشگاه گیلان بنا می نمایند.

مدرسه تخریب شده (پیش از شروع احداث)

آدرس کوتاه :