بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد

مدیر جدید دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد


مدیر جدید دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد

طی مراسمی که در نشست هیأت رئیسه دانشگاه برگزار شد مدیر جدید دانشجویان شاهد و ایثارگر معرفی شد. در این نشست خسرو مهدیلو به عنوان مدیر جدید دانشجویان شاهد و ایثارگر معرفی و از زحمات مهندس بابک توکلی در طی دوران سرپرستی این مدیریت تقدیر به عمل آمد.

36

آدرس کوتاه :