بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی منصوب شد

مدیر جدید گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی منصوب شد


مدیر جدید گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر علی شمسی ماجلان به مدت دو سال به سمت مدیر گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر علی اصغر نورسته عهده دار این مسئولیت بود.
روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تقدیر از زحمات دکتر نورسته برای دکتر شمسی ماجلان آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :