بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی منصوب شد

مدیر جدید گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی منصوب شد


مدیر جدید گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر علی اصغر نورسته به مدت دو سال به سمت مدیر گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر حسن دانشمندی عهده دار این مسئولیت بود.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از زحمات دکتر دانشمندی برای دکتر نورسته آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :