بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه اقتصاد کشاورزی منصوب شد

مدیر جدید گروه اقتصاد کشاورزی منصوب شد


مدیر جدید گروه اقتصاد کشاورزی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم کشاورزی و طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر رضا اسفنجاری کناری به مدت دو سال به سمت مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر محمد کاوسی کلاشمی عهده دار این مسئولیت بود.
روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تقدیر از زحمات دکتر کاوسی کلاشمی برای دکتر اسفنجاری کناری آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :