بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه حقوق منصوب شد

مدیر جدید گروه حقوق منصوب شد


 

مدیر جدید گروه حقوق منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر مهین سبحانی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان منصوب شد.
شایان ذکر است پیش از این دکتر حسن شاه ملک پور عهده دار این مسئولیت بود.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از زحمات دکتر شاه ملک پور برای دکتر سبحانی آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :