بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه ریاضی کاربردی منصوب شد

مدیر جدید گروه ریاضی کاربردی منصوب شد


مدیر جدید گروه ریاضی کاربردی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ریاضی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حسین امینی خواه به مدت دو سال به سمت مدیر جدید گروه ریاضی کاربردی دانشگاه منصوب شد.
شایان ذکر است پیش از این دکتر مازیار صلاحی این مسئولیت را عهده دار بودند.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از زحمات مدیر پیشین این گروه، برای مدیر جدید گروه ریاضی کاربردی آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :