بستن
FA EN AR RU FR

مدیر جدید گروه علوم تربیتی منصوب شد

مدیر جدید گروه علوم تربیتی منصوب شد


مدیر جدید گروه علوم تربیتی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حسن بلند به مدت دو سال به سمت مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر علی صیادی عهده دار این مسئولیت بود.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از زحمات دکتر صیادی برای دکتر بلند آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :