بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه علوم خاک منصوب شد

مدیر جدید گروه علوم خاک منصوب شد


مدیر جدید گروه علوم خاک منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم کشاورزی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر نسرین قربان زاده به مدت دو سال به سمت مدیر گروه علوم خاک دانشگاه گیلان منصوب شد.
شایان ذکر است پیش از این دکتر حسن رمضانپور عهده دار این مسئولیت بود.
روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از زحمات دکتر رمضانپور برای دکتر قربان زاده آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :