بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه محیط زیست منصوب شد

مدیر جدید گروه محیط زیست منصوب شد


مدیر جدید گروه محیط زیست منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده منابع طبیعی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان دکتر علی احمدی ارکمی به مدت دو سال به سمت مدیر جدید گروه محیط زیست دانشگاه منصوب شد.
شایان ذکر است پیش از این دکتر رحمت زرکامی این مسئولیت را عهده دار بودند.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از زحمات مدیر پیشین این گروه، برای مدیر جدید گروه محیط زیست آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :