بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه مهندسی شیمی منصوب شد

مدیر جدید گروه مهندسی شیمی منصوب شد


مدیر جدید گروه مهندسی شیمی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان دکتر جواد صیاد امین به مدت دو سال به سمت مدیر جدید گروه مهندسی شیمی دانشگاه منصوب شد.
شایان ذکر است پیش از این دکتر بهروز عباسی این مسئولیت را عهده دار بودند.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از زحمات مدیر پیشین این گروه، برای مدیر جدید گروه مهندسی شیمی آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :