بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه مهندسی نساجی منصوب شد

مدیر جدید گروه مهندسی نساجی منصوب شد


مدیر جدید گروه مهندسی نساجی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر مجتبی اکبری دوگلسر به مدت دو سال به سمت مدیر گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر بابک نوروزی عهده دار این مسئولیت بود.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از زحمات دکتر نوروزی برای دکتر اکبری آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :