بستن
FA EN AR RU FR

مدیر جدید گروه گیاهپزشکی منصوب شد

مدیر جدید گروه گیاهپزشکی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم کشاورزی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر سالار جمالی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه گیاهپزشکی دانشگاه گیلان منصوب شد.
شایان ذکر است پیش از این دکتر سیداکبر خداپرست عهده دار این مسئولیت بود.
روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از زحمات دکتر خداپرست برای دکتر جمالی آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :