بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه گیاهپزشکی منصوب شد

مدیر جدید گروه گیاهپزشکی منصوب شد


مدیر جدید گروه گیاهپزشکی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم کشاورزی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر آرش زیبایی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه گیاهپزشکی دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر سالار جمالی عهده دار این مسئولیت بودند.
روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تقدیر از زحمات دکتر جمالی برای دکتر زیبایی آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :