بستن
FA EN

مدیر گروه اقتصاد، حسابداری و جهانگردی منصوب شد

 

مدیر گروه اقتصاد، حسابداری و جهانگردی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر اسماعیل رمضانپور به مدت دو سال به سمت مدیر گروه اقتصاد، حسابداری و جهانگردی دانشگاه گیلان منصوب شد.
روابط عمومی دانشگاه گیلان  برای دکتر رمضانپور آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :