بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد دانشگاه گیلان

مراسم کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد دانشگاه گیلان


مراسم کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :