بستن
FA EN AR RU FR CHI

مردم و محیط زیست در امتداد راه ابریشم

مردم و محیط زیست در امتداد راه ابریشم


مردم و محیط زیست در امتداد راه ابریشم - 11 اردیبهشت 1398

سومین دور همایش  های بین المللی در حوزه مطالعات راه ابریشم با موضوع «مردم و محیط زیست در امتداد راه ابریشمی» به میزبانی دانشگاه گیلان در تارذیخ 11 و 12 اردیبهشت 1398  برگزار خواهد شد.

هدف همایش: معرفی ظرفیت های موجود در مناطق مختلف ایران برای مشارکت درکلان پروژه راه ابریشم در آسیا

آخرین مهلت ارسال چکیده: 23 فروردین 1398 ( تمدید شده است)

آدرس کوتاه :